3D návrhy

Vytvoříme pro Vás 3D návrh koupelny
Na základě vybraných obkladů, dlažby a situačního nákresu budoucí koupelny náš grafik navrhneme 3D vizualizaci, výkaz materiálu a technické výkresy pro stavební řešení. Takto připravené podklady můžete použít jako zadání pro sestavení cenové nabídky stavební firmou i pro samotnou realizaci. Grafické služby jsou zpoplatněny částkou 2 500.- za návrh koupelny. Při objednání kompletní navržené koupelny  bude částka za návrh v plné výši odečten, neboli bude grafický návrh koupelny zdarma. 
  Počet pohledů Záloha na grafický návrh
Návrh koupelny 5 2500 Kč
WC a ostatní prostory 5 500 Kč
 
Záloha na vizualizaci zahrnuje jednu koupelnu. Po předání všech podkladů se zpracuje návrh koupelny, který je zaslán e-mailem zákazníkovi ke schválení. Po odsouhlasení návrhu zákazníkem se zpracuje kompletní vizualizace. Odsouhlasenou vizualizaci obdržíte v tištěné formě. 

Podklady ke zpracování 3D návrhu.

Výkres nebo náčrtek místnosti. Je důležité zkontrolovat, zda náčrtek obsahuje všechny rozměry stěn, výšku stropu, vzdálenost oken a dveří od rohu stěny a jejich rozměry. U oken je důležitá také výška okna a výška parapetu od země. Pokud máte již pevně dané rozvody vody a odpadu, musí být jejich umístění v náčrtku také zakresleno.Je-li koupelna umístěna v podkroví, je nutné k náčrtku přiložit také řez místnosti, ve kterém je znázorněná „podkrovní šikmina" a její rozměry.V náčrtku by mělo být zakresleno přibližné rozmístění zařizovacích předmětů.